Tarieven

KOSTEN BEHANDELINGEN

Bij DOOR Therapie zijn er verschillende soorten behandeling mogelijk. Voor enkele behandelingen en in bijzondere situaties geldt een aangepast tarief.

  • Consult (60 minuten): 85,00 euro (dit tarief geldt ook voor consulten die online plaatsvinden (beeldbellen), telefonisch (belconsult) of al wandelend (wandelconsult).
  • DUO-consult (60 minuten): 100,00 euro
  • EMDR-behandeling (90 minuten): 127,50 euro
  • Supervisie (60 minuten): 85,00 euro
  • Telefonisch overleg: 15 euro per 15 minuten

INKOMENSAFHANKELIJK TARIEF

Vanuit DOOR Therapie geloven we in een inkomensafhankelijk tarief, ondersteuning voor mensen die het geld niet hebben om het gebruikelijke tarief in de alternatieve zorg te betalen. De mate waarin bovenstaande het geval is, varieert, vandaar ook een verglijdende schaal in onderstaande tabel.

De tarieven van professionals die gespecialiseerde zorg in alternatieve geneeswijzen verzorgen, rekenen meestal zo’n € 85,- of meer. Dit bedrag is ook ons uitgangspunt.

Echter, de mate waarin geld wordt verdiend in de populatie die de door DOOR Therapie geleverde zorg nodig heeft, is zeer uiteenlopend. Daarnaast speelt dat wij, als professionals, de zorg juist willen leveren wanneer die nodig is. Vaak betekent dat een wederzijdse zoektocht naar de mogelijkheden en financiële draagkracht. Soms zijn er grote schulden (daar valt een hypotheek niet onder, wat ons betreft), bijstand, al jaren geen mogelijkheid meer om een baan te hebben of wat ook.

In zo’n bovenstaande situatie leveren wij een deel van ons salaris in; zodat deze therapie voor een ieder toegankelijk blijft.

Onze oproep is deze: je kunt gebruik maken van een inkomensafhankelijk tarief, indien je financieel de mogelijkheden mist om op de gebruikelijke manier therapie te bekostigen. Eerder hanteerden wij voor de verduidelijking een netto tarief tabel, als onderstaande, maar wellicht gaat het meer over wat je netto overhoudt van dit salaris. Deze tabel is dus arbitrair!

  • 0 – 1506: € 60,- [€ 0,- – € 100,- p/m over]
  • 1506 – 2120: € 70,- [€ 100,- – € 400,- p/m over → steeds financiële keuzen moeten maken]
  • 2120 – 4000: € 85,- [kan prima rondkomen, geen financiële zorgen]
  • > dan 4000: € 95,- [geen enkele financiële zorg, kan zelfs iets afdragen voor ander]

De laatste categorie heeft een ‘uitgesteld consult’ in zich: de mensen die ruim verdienen en zich ook aantrekken dat niet iedereen toegang heeft tot zorg die in de alternatieve zorg wordt geboden. Deze groep kan € 10,- extra betalen. Dat geld wordt niet door ons gebruikt maar opzij gezet voor de groep cliënten die dat nodig heeft.

Overweeg oprecht wat passend is in deze wederzijdse zoektocht naar – wat ons betreft – goede therapie binnen een systeem dat niet volledig is vergoed.

Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen neem dan gerust contact op. Direct een afspraak maken kan natuurlijk ook.