Specialisaties

Traumatherapie

Traumabehandeling bestaat uit diverse fasen die een ieder verschillende technieken nodig hebben. Er is een noodzaak om die fasen allereerst in het lijf goed te kunnen reguleren. Juist omdat we inmiddels weten dat de diepste laag van het trauma door het lijf wordt gedragen. Dat betekent dat het lijf waarneembaar, voelbaar en reguleerbaar moet zijn. Vervolgens is het van belang het in de volgende fase, die van traumaverwerking, te kunnen volgen. Met welke techniek dat gebeurt, mits onderbouwd, is minder belangrijk dan dat het lijf van de trauma-overlever het kan dragen.

Er zijn diverse technieken om trauma te behandelen. De methodieken die wij in onze praktijk gebruiken zijn zowel EMDR als sensorimotor psychotherapie. Vaak doen we dit ook in combinatie zodat er zo optimaal mogelijk gebruik kan worden gemaakt van de ontlading van de traumatische herinnering die nu eenmaal in het lijf opgesloten zit. Daarnaast wordt bij DOOR Therapie gewerkt met de door Janina Fisher verworven kennis omtrent complex trauma: ‘delenwerk’. Hoe om te gaan met in meer of mindere mate afgesplitste delen in een trauma-overlever?

Uiteraard volgt er gedurende deze fase vaak een verdere verwerking, en niet onbelangrijk, zetten we in op wat onze cliënten in hun leven willen wanneer ze niet meer worden overgenomen door hun getraumatiseerde lijf.

Ik wil een afspraak maken

Haptonomie: gevoel en voelen

Bovenstaande animatiefilm is gemaakt in opdracht van Haptotherapie Vught en Huis van Jonathan.

Ik wil een afspraak maken

Topsport begeleiding

Topsporters vragen iets anders dan de gemiddelde cliënt. Alles wat ze doen staat in het teken van het optimale uit zichzelf halen en daarbij – in ieder geval individueel – de beste prestaties neerzetten. Dat vraagt balans, optimaal herstel van inhoudelijk kloppende trainingen, kennis en vaardigheden over voeding maar bovenal hoe een topsporter zichzelf ziet. Hoe ziet de topsporter zichzelf met betrekking tot regulatie van moeizame momenten, preparatie om optimaal aan de start te verschijnen, opbouwen van druk?

Het geheim van een topsporter zit zeker in de juiste trainingen, maar evenzeer in wat daar uit wordt gehaald omdat iemand zichzelf ziet, kent en kan spiegelen.

Daarnaast is de zorgzame omgang met het lijf, meer dan een instrument om topprestatie te leveren, ook een factor. Ken je jezelf? Als topsporter in wat je werkelijk van je lijf wilt? Mag je dat? Hoe zorg je er voor dat het blijft gaan om het belangrijkste in jou? Dat je het namelijk ontzettend leuk vond om dit te doen? Daar kijkt DOOR Therapie bij monde van Jolan graag met jou naar.

Ik wil een afspraak maken

Hechting

Hechting heeft als blauwdruk een ingeslepen patroon. Een blauwdruk. Een wijze van hoe met de omgeving, veranderingen en jezelf in dit alles om te gaan. Als een logica, een gegeven. In de vakliteratuur wordt het ook wel ‘procedureel leren’ genoemd.

Hechtingsproblematiek laat zich soms horen in zinnetjes als ‘ik weet niet waarom, maar ik ben nou eenmaal zo’. Of ‘ik heb altijd de lat hoog gelegd en dat maakt ook dat ik daar ben waar ik nu ben’. Het mooie in therapie is dat er last wordt ervaren van dat wat er is en er ook vaak moeite is om ingeslepen patronen te kunnen veranderen.

Dat is niet vreemd. En soms wel hinderlijk. Bij DOOR Therapie word je allereerst bemoedigd dát je jezelf de moeite vindt om te veranderen en gehoor te geven aan dat wat jouw leven beïnvloedt. Daarnaast wordt er met precieze en zachte confrontatie naar jouw patronen gekeken om die daadwerkelijk te kunnen veranderen. Hulde aan de mens die wil blijven groeien in zichzelf.

Voor jezelf een leuker mens worden, betekent ook dat je een authentieker mens voor jouw leefomgeving wordt!

Ik wil een afspraak maken

Relaties

Binnen een relatie een patroon ontwikkelen dat niet-helpend is, is zo gebeurd. Meestal gaat het vooral over oude confrontaties in je huidige relatie (maar niet altijd). DOOR Therapie biedt de mogelijkheid om samen te komen en met elkaar – op een veilige manier – in gesprek te komen.

Voor ons staat centraal dat partners met reden voor elkaar hebben gekozen en relatietherapie daar meestal een uitwerking van is. Toch is het bespreken van verschillen al vaak aanleiding voor oplopende conflicten of misverstanden. Waardoor ieder in een oud patroon terechtkomt.

Onze missie vanuit DOOR Therapie is om de liefde en het lijf centraal te stellen en geliefden te leren op een voor elkaar veilige manier te communiceren. Daarna kan welke inhoud dan ook volgen.

Ik wil een afspraak maken